Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
194
Dodatak > 
Rečnik
Brzina okidača
Brzina okidača se odnosi na vreme potrebno za otvaranje i zatvaranje 
okidača, i to je važan faktor koji utiče na osvetljenost fotografije, s obzirom 
da kontroliše količinu svetla koja prolazi kroz blendu pre nego što dostigne 
senzor slike. Velika brzina okidača omogućava manje vremena za koje 
svetlost prolazi, zatim fotografija postaje tamnija i lakše se zaustavljaju 
subjekti u pokretu.
sRGB (Standard RGB)
Međunarodni standard obojenog prostora koji je uspostavila IEC 
(Međunarodna elektrotehnička komisija). Ovo je utvrđeno na osnovu 
obojenog prostora za monitore računara i koristi se kao standardni obojeni 
prostor za Exif.
Vinjetiranje
Smanjenje osvetljenosti ili zasićenosti slike na periferiji (spoljnim ivicama) 
u odnosu na centar slike. Vinjetiranjem se može povećati interesovanje za 
subjekte koji se nalaze u centru slike.
Balans bele (balans boje)
Podešavanje intenziteta boje (obično primarnih boja, crvene, zelene 
i plave) na slici. Cilj podešavanja bele boje, ili ravnoteže boja, je tačno 
predstavljanje boja na slici.
Wi-Fi
Wi-Fi je tehnologija koja omogućava elektronskim uređajima da 
razmenjuju podatke bežičnim putem preko mreže.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS je tehnologija koja obezbeđuje bežične kućne mreže.