Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
196
Dodatak > 
Opcionalni pribor
Daljinski okidač (micro USB tip)
Mikrofon
SR2NX02
EM10
Punjiva baterija
Punjač baterije
BP1130
BC3NX01
Kesica za fotoaparat
Torbica za fotoaparat
Memorijska kartica
Filter
USB kabl
HDMI kabl
Traka
• 
Ove ilustracije mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda. Pogledajte 
korisničke priručnike za ovaj opcioni pribor u vezi detalja. 
• 
Koristite isključivo pribor koji je odobrio Samsung. Samsung nije odgovoran 
za štetu nastalu korišćenjem pribora drugog proizvođača.