Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
197
Dodatak
Indeks
A
Adobe Photoshop Lightroom  167
AF sa praćenjem  88
B
Baterija
Bežična mreža  124
Blic
C
Čarobnjak za fotografije  80
D
Datoteke
Datum i vreme  153
Digitalni format sa podacima o 
slikama za štampanje (DPOF)  115
E
Efekat crvenih očiju
F
Fotoaparat
Povezivanje kao zamenljivi disk  160
Povezivanje sa računarom  160
Prekid veze (Windows)  161
Raspored  29
Fotografije
Opcije snimanja  74
Pregledanje na 3D TV-u  159
Pregledanje na fotoaparatu  110
Pregledanje na HDTV-u  158
Uređivanje  118
Uvećavanje  114
I
i-Function  68
Ikone
ISO osetljivost  76
M
Memorijska kartica
O
Objektivi
Obojeni prostor  148
Održavanje  170
Opcionalni pribor
Optička stabilizacija slike (OIS)  93
Osvetljenost ekrana  152