Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
198
Dodatak > 
Indeks
V
Video zapisi
Višestruko snimanje  96
Vrednost ekspozicije (EV)  15, 104
Vršni fokus  90
Z
3
P
Pametni filter
Podešavanje slike
Doterivanje lica  121
Efekat crvenih očiju  121
Prilagođavanje fotografija  120
Pomoć za fokus  90
Postavke  152
Pravilo trećina  23
Prenos datoteka
Projekcija slajdova  114
R
Raspakivanje  28
Režimi snimanja
Režim Najlepše lice  58
Režim Panorama  59
Režim uštede energije  153
Rezolucija
S
Servisni centar  181
Sličice  110
Snimak jednim dodirom  89
Specifikacije fotoaparata  184
Stav  13
T
Tip ekrana  44
U
Udaljeno tražilo  131
Uvećavanje  114