Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
20
Koncepti fotografije
Mešusobno dejstvo žižne daljine, ugla i 
perspektive
Žižna daljina, koja se meri u milimetrima, je rastojanje između sredine 
objektiva do žižne tačke. Ona utiče na ugao i perspektivu snimljenih slika. 
Mala žižna daljina predstavlja široki ugao, koji omogućava snimanje šire 
fotografije. Velika žižna daljina predstavlja uski ugao, koji omogućava 
snimanje telefotografije.
Mala žižna daljina
široki snimak
široki ugao
objektiv sa širokim uglom
Velika žižna daljina
telefotografija
uski ugao
telefoto objektiv
Pogledajte donje fotografije i uporedite razlike.
20 mm ugao
50 mm ugao
200 mm ugao
Standarno, objektiv sa širokim uglom je pogodan za snimanje pejzaža dok 
se objektiv sa uskim uglom preporučuje za snimanje sportskih događaja ili 
portreta.