Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
21
Koncepti fotografije
Dubina polja
Portreti ili fotografije mrtve prirode koje ljudi obično snimaju su one na 
kojima je pozadina izvan fokusa tako da je subjekt istaknut. U zavisnosti 
od fokusiranih oblasti, fotografija se može zamutiti ili izoštriti. To se naziva 
„mala DOF” ili „velika DOF”.
Dubina polja predstavlja fokusiranu oblast oko subjekta. Prema tome, 
mala DOF znači da je fokusirana oblast uska a velika DOF znači da je 
fokusirana oblast široka.
Fotografija sa malom DOF, koja ističe subjekta a ostatak fotografije čini 
nejasnom, može se dobiti korišćenjem teleskopskog objektiva ili izborom 
male vrednosti otvora blende. Suprotno tome, fotografija sa velikom DOF, 
koja pokazuje sve elemente na fotografiji sa oštrim fokusom se može 
postići korišćenjem širokog objektiva ili izborom velike vrednosti otvora 
blende.
Mala dubina polja
Velika dubina polja
Šta kontroliše efekte izvan fokusa?
DOF zavisi od vrednosti otvora blende
Što je blenda šira (odnosno manja vrednost otvora blende) manja je i 
vrednost DOF. U uslovima kada su ostale vrednosti, uključujući brzinu 
okidača i ISO osetljivost jednake, mala vrednost otvora blende dovodi do 
fotografije sa malom DOF.
50 mm F5.7
50 mm F22