Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
22
Koncepti fotografije
DOF zavisi od žižne daljine
Što je žižna daljina veća, DOF je manja. Teleskopski objektivi sa većim 
žižnim daljinama u odnosu na širokougaone objektive sa manjim žižnim 
daljinama su bolji za snimanje fotografije sa malom DOF.
Fotografija snimljena širokougaonim 
objektivom od 20 mm
Fotografija snimljena teleskopskim 
objektivom od 100 mm
DOF zavisi od rastojanja između subjekta i fotoaparata
Što je rastojanje između subjekta i fotoaparata manje, DOF je manja. 
Prema tome, snimanje fotografije blizu subjekta može dovesti do 
fotografije sa malom DOF.
Fotografija snimljena teleskopskim objektivom od  
100 mm
Fotografija snimljena blizu subjekta