Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
23
Koncepti fotografije
Optički pregled
Možete pritisnuti dugme „Prilagođeno” na ekranu da biste videli optički 
pregled pre snimanja fotografije. Fotoaparat prilagođava blendu prema 
unapred definisanim postavkama i prikazuje rezultate na ekranu. Podesite 
dugme „Prilagođeno”  na  Optički pregled. (str. 150)
F
Kompozicija
Zabavno je snimati fotografiju svetske lepote pomoću fotoaparata. Bez 
obzira na svu lepotu sveta, loša ekspozicija ne može uhvatiti njegovu 
lepotu.
Kada se radi o kompoziciji, veoma je važno istaknuti subjekta. 
Kompozicija u fotografiji znači uređenje objekata na fotografiji. Obično, 
pridržavanje pravila trećina dovodi do dobre kompozicije.
Pravilo trećina
Da biste koristili pravilo trećina, podelite sliku po šablonu 3x3 u jednake 
pravougaonike.
Da biste sastavili fotografiju koja najbolje ističe subjekta, proverite da li je 
subjekt pronađen u nekom od uglova centralnog pravougaonika.