Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
25
Koncepti fotografije
Blic
Svetlost je jedna od najvažnijih komponenti fotografije. Međutim, nije 
jednostavno imati dovoljnu količinu svetlosti uvek i u svako vreme. 
Korišćenje blica omogućava optimizaciju postavki svetlosti i kreiranje 
različitih efekata.
Blic, poznat i kao stroboskop ili svetlosna brzina, pomaže u kreiranju 
odgovarajuće ekspozicije u uslovima slabog osvetljenja. Takođe je koristan 
i u situacijiama sa previše svetlosti. Na primer, blic se može koristiti za 
kompenzaciju ekspozicije senke subjekta ili jasno snimanje subjekta i 
pozadine u uslovima pozadinske svetlosti.
Pre korekcije
Posle korekcije
Broj vodiča blica
Broj modela blica se odnosi na snagu blica a maksimalna količina kreirane 
svetlosti je predstavljena kao „broj vodiča”. Što je veći broj vodiča, blic 
emituje više svetlosti. Broj vodiča se postiže umnožavanjem rastojanja 
od blica do subjekta i vrednosti otvora blende, kada je ISO osetljivost 
postavljena na 100.
Broj vodiča = Rastojanje od blica do subjekta X Vrednost otvora 
blende
Vrednost otvora blende = Broj vodiča/rastojanje od blica do subjekta
Rastojanje od blica do subjekta = Broj vodiča/vrednost otvora blende
Prema tome, ako znate broj vodiča blica, možete da procenite optimalno 
rastojanje od blica do subjekta kada ručno postavljate blic. Na primer, ako 
blic ima broj vodiča GN 20 i udaljen je 4 metra od subjekta, optimalna 
vrednost otvora blende je F5.0.