Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
26
Koncepti fotografije
Fotografija odraza
Fotografija odraza se odnosi na metod odbijanja svetlosti od plafona ili 
zidova tako da se svetlost ravnomerno rasporedi po subjektu. Standardno, 
fotografije snimljene sa blicem mogu izgledati neprirodno ili sadržati 
senke. Subjekti na fotografijama snimljenim fotografijom odraza ne daju 
senke i izgledaju glatko usled jednako raspoređene svetlosti.