Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat
28
Početak
Raspakivanje
Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeće stavke.
Fotoaparat  
(uključujući poklopac objektiva i 
poklopac stopice blica)
AC adapter/USB kabl
Punjiva baterija
Spoljašnji blic
CD-ROM sa softverom 
(sa korisničkim uputstvom)
Adobe Photoshop 
Lightroom DVD-ROM
Kratko uputstvo za upotrebu
Traka
• 
Ilustracije mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda. 
• 
Opcionalni pribor možete kupiti u prodavnici ili u Samsung servisnom centru. Samsung nije odgovoran za probleme 
nastale korišćenjem neodobrenog pribora. Više informacija o priboru potražite na stranici 195.