Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
2
Informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosti
Sprečite oštećenje vida subjekta.
Nemojte koristiti blic isuviše blizu (na razdaljini manjoj od 1 m) ljudi ili 
životinja. Korišćenje blica isuviše blizu očiju subjekta može da dovede do 
privremenog ili trajnog oštećenja vida.
Držite fotoaparat van domašaja male dece i kućnih ljubimaca.
Držite fotoaparat i kompletan pribor van domašaja male dece i životinja. 
Sitni delovi mogu da dovedu do gušenja ili ozbiljnih povreda ako se 
progutaju. Pokretni delovi i pribor takođe mogu predstavljati fizičku 
opasnost.
Nemojte izlagati fotoaparat direktnoj sunčevoj svetlosti ili 
visokim temperaturama duži vremenski period.
Duže izlaganje sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama može da 
izazove trajna oštećenja unutrašnjih delova fotoaparata.
Nemojte pokrivati fotoaparat prekrivačima ili odećom.
Fotoaparat se može pregrejati, što ga može oštetiti ili izazvati požar.
Nemojte rukovati kablom za napajanje i nemojte se 
približavati punjaču tokom grmljavine.
To može izazvati strujni udar.
Uvek se pridržavajte sledećih mera predostrožnosti i saveta za korišćenje 
da biste izbegli opasne situacije i obezbedili maksimalni učinak 
fotoaparata.
     Upozorenje – situacije u kojima možete da povredite 
sebe ili druge.
Nemojte rastavljati ili pokušavati da popravite vaš fotoaparat.
To može izazvati strujni udar ili oštećenje fotoaparata.
Nemojte koristiti fotoaparat u blizini zapaljivih ili eksplozivnih 
gasova i tečnosti.
To može izazvati požar ili eksploziju.
Nemojte umetati zapaljive materijale u fotoaparat ili držati te 
materijale u blizini fotoaparata.
To može izazvati požar ili strujni udar.
Nemojte rukovati fotoaparatom ako su vam mokre ruke.
To može izazvati strujni udar.