Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Izgled fotoaparata
30
Br.
Ime
Dugme za snimanje video zapisa
Počnite sa snimanjem video zapisa.
Statusna lampica
Pokažite status fotoaparata.
• 
Treptanje: Kada snimate fotografiju, snimate video zapis, šaljete podatke na računar, povezujete 
sa na WLAN ili šaljete fotografiju.
• 
Mirovanje: Kada ne postoji prenos podataka između fotoaparata i računara, ili kada se baterija 
puni.
Dugme za režim
Pristupite ekranu režima. (str. 36)
Dugme za reprodukciju
Pristupanje režimu reprodukcije.
USB i port za daljinski upravljač okidača
Povežite fotoaparat sa računarom ili daljinskim prekidačem. Koristite kabl daljinskog upravljača 
okidača sa stativom da biste smanjili kretanje fotoaparata.
HDMI priključak
Odeljak za bateriju/poklopac memorijske kartice
Ubacite memorijsku karticu i bateriju.
Prikaz
Dodirnite ekran da biste izabrali meni ili opciju. (str. 38)
Navoj za stativ
1
2
3
4
8
9
5
6
7