Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat
35
Prvo uključivanje i podešavanje
Kada prvi put uključite fotoaparat, prikazaće se ekran za početno 
konfigurisanje. Jezik je unapred podešen za zemlju ili region gde je 
fotoaparat prodat. Jezik možete promeniti prema želji.
Dodirnite Vremenska zona.
Prevucite listu opcija nagore ili nadole, a zatim dodirnite 
vremensku zonu.
Vremenska zona
[GMT +00:00] London
[GMT -01:00] Zelenortska Ostrva
[GMT -02:00] Srednje-atlantska
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paolo
[GMT -03:30] Njufaundlend
Dodirnite Datum i vreme.
Dodirnite strelice usmerene nagore ili nadole da biste podesili 
opciju.
Datum i vreme
Godina Mesec Dan Sat Min.
DST
• 
Ekran se može razlikovati u zavisnosti od izabranog jezika.
Dodirnite 
.
Dodirnite Tip datuma 
 tip datuma.
Dodirnite Tip vremena 
 tip vremena.
Dodirnite 
 da biste završili početno podešavanje.