Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat
38
Funkcije (opcije) za izbor
Izaberite menije ili opciju blagim dodirivanjem stavke na ekranu pomoću 
prsta.
Korišćenje 
m
Dodirnite 
 na ekranu, a zatim promenite opcije snimanja ili 
postavke.
Npr., izbor veličine fotografije u programskom režimu
U ekranu režima dodirnite Eskpert 
 Program.
Dodirnite 
.
Dodirnite 
 Veličina fotografije.
AutoShare
Veličina fotografije
Kvalitet
ISO
Minimalna brzina zatvarača
Balans bele
Isključeno
Prevucite listu opcija nagore ili nadole, a zatim dodirnite 
opciju.
• 
Ako dodirnete  , prikazaće se iskačući prozor sa informacijama o 
funkcijama i postavkama.
AutoShare
Veličina fotografije
Kvalitet
ISO
Minimalna brzina zatvarača
Balans bele
5472x3648 (3:2)
3888x2592 (3:2)
2976x1984 (3:2)
1728x1152 (3:2)
5472x3080 (16:9)
Veličina fotografije
Dodirnite 
 da biste prebacili u režim snimanja.