Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Funkcije (opcije) za izbor
40
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Nemojte ekran da dodirujete oštrim predmetima kao što su olovka ili penkalo. 
Možete da oštetite ekran.
Dodirivanje: Dodirnite ikonu da biste izabrali meni ili opciju.
Prevlačenje: Dodirnite i zadržite deo ekrana, a zatim prevucite 
prstom.
Isključeno
AutoShare
Veličina fotografije
Kvalitet
ISO
Minimalna brzina zatvarača
Balans bele
Lako udaranje: Lagano i brzo prevucite prstom preko ekrana.
• 
Ekran osetljiv na dodir možda neće prepoznati vaše unose ako dodirnete više 
stavki u isto vreme.
• 
Kada dodirnete ekran ili prevlačite preko njega, on može promeniti boju. Nije 
reč o kvaru, već o karakteristici ekrana osetljivog na dodir. Dodirnite ili lagano 
povucite kako bi se smanjio efekat.
• 
Ekran osetljiv na dodir možda neće ispravno funkcionisati ako fotoaparat 
koristite u okruženjima sa velikom vlagom.
• 
Ekran osetljiv na dodir možda neće ispravno funkcionisati ako primenite film 
za zaštitu ekrana ili drugi pribor za ekran.
• 
U zavisnosti od ugla gledanja, ekran može izgledati mutno. Podesite 
osvetljenost ili ugao gledanja da biste poboljšali rezoluciju.