Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat
41
Ikone prikaza
Snimanje fotografija
F
1
2
3
London
1. Informacije o snimanju
Ikona
Opis
Režim snimanja
Trenutni datum
Trenutno vreme
GPS aktiviran*
London
Informacije o lokaciji*
Memorijska kartica nije 
ubačena**
Zaključavanje automatske 
ekspozicije (str. 105)
Dostupan broj fotografija
• 
: Napunjena u potpunosti
• 
 
: Delimično napunjena
• 
(Crveno): Prazna 
(napunite bateriju)
Ikona
Opis
Kadar autofokusa
Oblast merenja u tački
Pomeranje fotoaparata
Skala ručnog fokusa
Merač nivoa (str. 42)
Histogram (str. 150)
Fokus
Brzina okidača
Vrednost otvora blende
Vrednost podešavanja 
ekspozicije
ISO osetljivost (str. 76)
*  Ove ikone se pojavljuju kada priključite dodatni GPS modul.
**  Fotografije snimljene bez umetanja memorijske kartice ne 
mogu se preneti na memorijsku karticu ili računar.
2. Opcije snimanja
Ikona
Opis
Veličina fotografije
RAW datoteka
Režim pokreta
Blic (str. 101)
Podešavanje jačine blica
Merenje (str. 98)
AF režim (str. 82)
Ikona
Opis
Oblast za fokusiranje
Prepoznavanje lica
Balans bele boje (str. 77)
Mikro podešavanje balansa bele boje
Optička stabilizacija slike (OIS) (str. 93)
Dinamički opseg (str. 100)
Z uključeno
Z odnos
Pametni filter
3. Opcije snimanja (dodir)
Ikona
Opis
F
Taster „Prilagođeno”  (str.  150)
Promena režima Pametno***
AutoShare
Opcije AF na dodir
Taster za tip ekrana
Opcije snimanja
Pametni panel
***  Ova ikona se pojavljuje samo kada izaberete režim 
Pametno. 
Prikazane ikone će se promeniti u skladu sa 
režimom koji izaberete ili opcijama koje podesite.
U režimu snimanja