Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Ikone prikaza
42
2. Opcije snimanja
Ikona
Opis
Veličina video zapisa
AF režim (str. 82)
Merenje (str. 98)
Balans bele boje (str. 77)
Optička stabilizacija slike (OIS) (str. 93)
Mikro podešavanje balansa bele boje
Regulator jačine (str. 107)
Višestruki pokreti (str. 107)
Isključeno snimanje glasa (str. 108)
Prikazane ikone će se promeniti u skladu 
sa režimom koji izaberete ili opcijama koje 
podesite.
O meraču nivoa
Merač nivoa pomaže u poravnanju fotoaparata 
sa horizontalnim i vertikalnim linijama na ekranu. 
Ako merač nivoa nije u nivou, kalibrišite merač 
nivao pomoću funkcije horizontalne kalibracije. 
(str. 152) 
Vertikalno
Horizontalno
▲ U nivou
▲ Nije u nivou
Pri snimanju u orijentaciji portreta ne možete da 
koristite merač nivoa.
Snimanje video zapisa
1
2
1. Informacije o snimanju
Ikona
Opis
Režim snimanja
Trenutno vreme snimanja/
dostupno vreme snimanja
• 
: Napunjena u potpunosti
• 
 
: Delimično napunjena
• 
(Crveno): Prazna (napunite 
bateriju)
Otkazivanje AF na dodir
Pauza ili nastavak reprodukcije
Brzina okidača
Vrednost otvora blende
Vrednost ekspozicije
ISO osetljivost (str. 76)