Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Objektivi
46
Zaključavanje ili otključavanje objektiva
Za zaključavanje objektiva, povucite i držite prekidač za zaključavanje 
udaljen od tela fotoaparata i okrenite prsten zuma kao što je prikazano na 
slici.
Za otključavanje objektiva, okrenite prsten zuma kao što je prikazano na 
slici dok ne čujete klik.
Ne možete snimiti fotografiju kada je objektiv zaključan.