Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Pribor
53
Izgled GPS modula (opciono)
1
2
3
4
5
Br.
Opis
Statusna lampica
Dugme za uključivanje (Power)
Dugme za učvršćivanje stopice blica
Veza stopice blica
Poklopac za bateriju
Postavljanje GPS modula
Uklonite poklopac stopice blica sa fotoaparata.
Postavite GPS modul tako što će te ga gurnuti u stopicu.