Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat
55
Režimi snimanja
Dva jednostavna režima snimanja —Automatski i Pametno —pomažu 
vam da snimite fotografije sa različitim automatskim postavkama. Dodatni 
režimi omogućavaju veću prilagođenost postavki.
Automatski režim
U režimu Automatski, fotoaparat prepoznaje uslove u okruženju i 
automatski prilagođava faktore koji doprinose ekspoziciji, uključujući 
brzinu okidača, vrednost otvora blende, merenje, balans bele i 
kompenzaciju ekspozicije. Kako fotoaparat kontroliše većinu funkcija, neke 
funkcije snimanja su ograničene. Ovaj režim je koristan za brze snimke sa 
najmanje prilagođavanja.
U ekranu režima dodirnite Automatski.
Poravnajte objekat u kadru.
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali.
• 
Fotoaparat bira scenu. Ikona odgovarajuće scene se pojavljuje na 
ekranu.