Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
57
Režim Pametno
U režimu Pametno, možete da snimite fotografije pomoću unapred 
podešenih opcija za određenu scenu.
U ekranu režima dodirnite Pametno.
Dodirnite scenu. 
• 
Da biste izabrali drugu scenu u režimu snimanja, dodirnite 
 na 
ekranu, a zatim dodirnite režim sa liste.
Opcija
Opis
Lepo lice
Snimanje portreta sa opcijama za skrivanje 
nedostataka na licu.
Najlepše lice
Snimanje više fotografija i zamena lica radi 
kreiranja najbolje moguće slike.
Pejzaž
Fotografisanje nepokretnih scena i pejzaža.
Makro
Snimanje malih subjekata ili subjekata izbliza.
Opcija
Opis
Zamrzavanje 
akcije
Snimanje subjekata koji se kreću velikom brzinom.
Jarke boje
Snimanje fotografije sa živim bojama.
Panorama
Snimanje široke panoramske scene u jednoj 
fotografiji.
Vodopad
Snimanje scena sa vodopadima.
Silueta
Snimanje subjekata kao tamnih obrisa nasuprot 
svetloj pozadini.
Zalazak sunca
Fotografisanje scena na zalasku sunca, sa 
prirodnom crvenom i žutom bojom.
Noćni
Snimanje više fotografija u uslovima slabog 
osvetljenja bez blica. Fotoaparat kombinuje slike 
da bi kreirao jednu sliku koja je svetlija i ima manje 
zamućenja.
Vatromet
Snimanje scena sa vatrometima.
Trag svetlosti
Snimanje scena svetlosnog puta u uslovima 
slabog osvetljenja.
Kreativni snimak
Snimanje fotografija sa automatski primenjenim 
efektima.
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite 
[Okidač] da biste snimili fotografiju.