Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
60
• 
Rezolucija se razlikuje u zavisnosti od snimljene panoramske fotografije.
• 
U režimu panorame neke opcije snimanja nisu dostupne.
• 
Fotoaparat može da prekine sa snimanjem zbog kompozicije snimanja ili 
kretanja subjekta.
• 
U režimu panorame, fotoaparat ne može da snimi celu poslednju scenu ako 
prekinete da pomerate fotoaparat da bi se poboljšao kvalitet fotografije. Da 
biste snimili celu scenu, pomerite fotoaparat malo izvan mesta na kojem 
želite da završite scenu.
• 
U režimu 3D panorama fotoaparat možda neće snimiti sami početak ili kraj 
scene zbog prirode 3D efekta. Da biste snimili celu scenu, pomerite se malo 
izvan početne i završne tačke koje želite da snimite.
• 
Fotografije snimljene 3D funkcijom se čuvaju kao JPEG (2D) i MPO (3D) 
formati datoteka. Na ekranu fotoaparata možete da vidite samo JPEG 
datoteke.
• 
Da biste videli 3D datoteke, povežite fotoaparat sa 3D televizorom ili 
3D monitorom preko opcionog HDMI kabla. Tokom gledanja nosite 
odgovarajuće 3D naočare.
• 
Snimanje fotografija u režimu 3D panorama može dovesti do manje 
izraženog 3D efekta u odnosu na fotografije snimljene 3D objektivom. Da 
biste povećali 3D efekat, pričvrstite opcioni 3D objektiv i koristite 3D režim. 
(str. 70)
• 
Za najbolje rezultate prilikom snimanja panoramskih fotografija, izbegavajte 
sledeće:
 
-
pomeranje fotoaparata prebrzo ili presporo
 
-
premalo pomeranje fotoaparata za snimanje sledeće slike
 
-
pomeranje fotoaparata pri neadekvatnim brzinama
 
-
drmanje fotoaparata
 
-
snimanje na tamnim mestima
 
-
snimanje predmeta u pokretu u blizini
 
-
uslovi snimanja pri kojima se osvetljenje ili boja svetla menjaju
• 
Snimljene fotografije biće automatski sačuvane, a snimanje prekinuto u 
sledećim situacijama:
 
-
ako promenite smer fotografisanja u toku fotografisanja
 
-
ako pomerite fotoaparat suviše brzo
 
-
ako ne pomerite fotoaparat