Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
61
Programski režim
Fotoaparat automatski podešava brzinu okidača i vrednost otvora blende, 
tako da se optimalna vrednost ekspozicije može postići.
Ovaj režim je koristan kad želite snimiti snimke sa stalnom ekspozicijom 
dok istovremeno možete podešavati ostale postavke.
U ekranu režima dodirnite Eskpert 
 Program.
Podesite željene opcije.
• 
Listu opcija potražite u delu „Funkcije snimanja”. (str. 73)
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite 
[Okidač] da biste snimili fotografiju.
Promena programa
Funkcija promene programa vam omogućava podešavanje brzine okidača 
i vrednosti otvora blende, dok fotoaparat održava istu ekspoziciju. U 
režimu snimanja, jednom pritisnite komandno dugme, a zatim ga okrećite 
suprotno od smera kretanja kazaljki sata da biste smanjili brzinu okidača 
i povećali vrednost otvora blende. Suprotno tome, jednom pritisnite 
komandno dugme, a zatim ga okrećite u smeru kretanja kazaljki sata da 
biste povećali brzinu okidača i smanjili vrednost otvora blende.