Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
62
Minimalna brzina zatvarača
Postavite brzinu okidača tako da ne bude manja od izabrane brzine. 
Međutim, ako se optimalna vrednost ekspozicije ne može postići zbog 
toga što je ISO osetljivost dostigla maksimalnu ISO vrednost koja je 
postavljena u Automatskom ISO opsegu, brzina okidača može biti manja 
od izabrane minimalne brzine okidača.
Da biste postavili 
minimalnu brzinu 
okidača,
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Minimalna 
brzina zatvarača 
 opciju.
• 
Ova funkcija je dostupna samo kada je ISO osetljivost postavljena na vrednost 
Automatski.
• 
Ova funkcija je dostupna samo u režimu Program ili režimu Prioritet blende.
Režim prioriteta blende
U režimu Prioritet blende, fotoaparat automatski izračunava brzinu okidača 
prema vrednosti otvora blende koju ste izabrali. 
Možete podesiti dubinu polja (DOF) promenom vrednosti otvora blende. 
Ovaj režim je koristan za snimanje portreta, cveća ili pejzaža.
 
Velika dubina polja 
Mala dubina polja