Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
64
U ekranu režima dodirnite Eskpert 
 Prioritet okidača.
Jednom pritisnite komandno dugme, a zatim ga okrećite 
nalevo ili nadesno da biste podesili brzinu okidača.
Podesite željene opcije.
• 
Listu opcija potražite u delu „Funkcije snimanja”. (str. 73) 
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite 
[Okidač] da biste snimili fotografiju.
Da biste nadoknadili smanjenu količinu svetlosti koja je dozvoljena pri velikim 
brzinama okidača, otvorite blendu i pustite više svetlosti. Ako su fotografije još 
uvek tamne, povećajte ISO vrednost.
Ručni režim
Ručni režim omogućava da ručno prilagodite brzinu okidača i vrednost 
otvora blende. U ovom režimu, možete potpuno upravljati ekspozicijom 
vaših fotografija.
Ovaj režim je koristan u kontrolisanim uslovima snimanja, kao u studiju, ili 
kada je neophodno detaljno podesiti postavke fotoaparata. Ručni režim se 
preporučuje i za snimanje noćnih scena ili vatrometa.
U ekranu režima dodirnite Eskpert 
 Ručno.
Pritisnite komandno dugme da biste izabrali brzinu okidača ili 
vrednost otvora blende.
Okrećite komandno dugme da biste podesili brzinu okidača ili 
vrednost otvora blende.
Podesite željene opcije.
• 
Listu opcija potražite u delu „Funkcije snimanja”. (str. 73) 
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite 
[Okidač] da biste snimili fotografiju.