Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
65
Korišćenje funkcije Bulb
Koristite funkciju Bulb za snimanje noćnih scena ili noćnog neba. Kada 
pritiskate [Okidač], okidač ostaje otvoren tako da možete kreirati efekte 
pokretnog svetla.
Da biste koristili 
Bulb,
Okrenite komandno dugme potpuno u desno do opcije Bulb 
 pritisnite i zadržite [Okidač] željeno vreme.
• 
Ako podesite visoku ISO vrednost ili okidač ostavite duže otvoren, može se 
javiti šum na slici.
• 
Opcije pogona, blic i Sn. pom. jed. dug. ne mogu se koristiti sa funkcijom Bulb.
• 
Funkcija Bulb je dostupna samo u ručnom režimu.
• 
Koristite stativ i daljinski okidač da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
• 
Što je okidač duže otvoren, snimanje fotografije će duže trajati. Ne isključujte 
fotoaparat dok fotoaparat čuva fotografiju. 
• 
Ako ovu funkciju koristite duže, koristite potpuno napunjenu bateriju. 
Režim Prilagođeno
Režim Prilagođeno omogućava vam da kreirate sopstvene režime snimanja 
podešavanjem i čuvanjem opcija.
Čuvanje prilagođenog režima
U ekranu režima dodirnite Eskpert 
 ProgramPrioritet 
blendePrioritet okidača ili Ručno.
Podesite opcije snimanja.
• 
Listu opcija potražite u delu „Funkcije snimanja”. (str. 73)
Dodirnite 
 
 
 Sačuvaj kao prilagođeni režim.
• 
Možete dodirnuti i 
 
 
.
Dodirnite lokaciju za snimanje (C1C2 ili C3).
• 
Možete prepisati preko postavki ako je stari režim sačuvan na istoj 
lokaciji.
Dodirnite 
.