Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
66
Izbor korisničkog režima
U ekranu režima dodirnite Eskpert 
 Prilagođeno.
Dodirnite režim 
 
.
• 
Da biste izabrali drugi korisnički režim, dodirnite 
 
 
 
Korisnički režim 
 režim.
• 
Možete da promenite opcije snimanja u izabranom korisničkom režimu i 
sačuvate ih kao novi korisnički režim.
• 
Da biste resetovali korisnički režim, dodirnite 
 
 
  
Resetovanje Korisničkog režima 
 korisnički režim.
Snimanje video zapisa
U režimu snimanja, možete snimati video zapise u punom HD formatu 
(1920X1080) pritiskom na 
 (snimanje video zapisa). Fotoaparat 
omogućava snimanje video zapisa dužine do 29 minuta i 59 sekundi pri 
30, 24 ili 15 fps, a datoteke se čuvaju u MP4 (H.264) formatu. Maksimalno 
vreme snimanja kada izaberete 
 iznosi 20 minuta. 24 fps je dostupno 
samo sa 1920X810. 15 fps je dostupan samo uz neke opcije pametnog 
filtera. Zvuk se snima preko mikrofona fotoaparata.
Možete da podesite ekspoziciju podešavanjem vrednosti otvora blende 
i brzine okidača za izabrani režim. Fotoaparat se automatski fokusira 
na subjekta koga dodirujete na ekranu kada snimate video zapis. Kada 
dodirnete taster za otkazivanje funkcije „AF na dodir” (
), fotoaparat 
će se prebaciti u uzastopni automatski fokus. Kada je AF/MF prekidač na 
objektivu postavljen na „MF”, ne možete koristiti funkciju „AF na dodir”.
Dodirnite Zatamnjivanje da biste se približili ili udaljili od scene. Možete 
izabrati i GlasBez vetra ili druge opcije za postavljanje opcija snimanja. 
(str. 108)