Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
67
U ekranu režima dodirnite AutomatskiPametno ili Eskpert 
 ProgramPrioritet blendePrioritet okidačaRučno ili 
Prilagođeno.
• 
Ova funkcija možda neće raditi u nekim režimima.
Podesite željene opcije.
Pritisnite 
 (snimanje video zapisa) da biste započeli 
snimanje.
Ponovo pritisnite 
 (snimanje video zapisa) da biste 
zaustavili.
• 
H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je najnoviji format kodiranja video zapisa 
uspostavljen 2003. uz saradnju ISO-IEC i ITU-T. S obzirom da ovaj format 
koristi veliki stepen kompresije, moguće je sačuvati više podataka na manjem 
memorijskom prostoru.
• 
Ako je opcija za stabilizacije slike uključena pri snimanju filma, fotoaparat 
može snimiti zvuk stabilizatora slike.
• 
Zvuk zuma ili drugi zvuci objektiva se mogu snimiti ako podešavate objektiv 
tokom snimanja video zapisa.
• 
Kada koristite opcioni objektiv za video, zvuk automatskog fokusa se neće 
snimati.
• 
Ako uklonite objektiv fotoaparata tokom snimanja filma, snimanje će biti 
prekinuto. Ne menjajte objektiv tokom snimanja.
• 
Ako tokom snimanja filma priključite spoljašnji mikrofon, zvuk se neće 
snimati preko spoljašnjeg mikrofona. (Sačuvaće se prethodne postavke.) Ako 
tokom snimanja filma uklonite spoljašnji mikrofon, zvuk se neće snimati. 
Isključite fotoaparat pre priključivanja ili uklanjanja spoljašnjeg mikrofona. 
• 
Ako tokom snimanja filma iznenada promenite ugao snimanja fotoaparata, 
fotoaparat možda neće moći da tačno snimi slike. Koristite stativ da biste 
maksimalno smanjili podrhtavanje fotoaparata.
• 
Prilikom snimanja video zapisa, fotoaparat podržava samo funkciju Višestruki 
AF. Ne možete koristiti nijednu drugu funkciju za podešavanje oblasti fokusa, 
kao što je AF sa prepoznavanjem lica.
• 
Kada veličina video datoteke premaši 4 GB, fotoaparat automatski zaustavlja 
snimanje, čak i kada maksimalno vreme snimanja (29 minuta i 59 sekundi) 
nije dostignuto.
• 
Ako koristite memorijsku karticu sa malom brzinom upisivanja, snimanje 
filma može biti prekinuto jer kartica ne može obraditi podatke brzinom 
kojom se video zapis snima. Ako do toga dođe, zamenite karticu 
memorijskom karticom veće brzine ili smanjite veličinu video zapisa (na 
primer, sa 1280X720 na 640X480).
• 
Kada formatirate memorijsku karticu, uvek formatirajte koristeći fotoaparat. 
Ako je formatirate na drugom fotoaparatu ili računaru. možete izgubiti 
podatke na kartici ili uzrokovati promenu kapaciteta kartice.
• 
Kada pritisnete dugme za snimanje video zapisa, isključuje se 
Z.
• 
Tokom snimanja video zapisa iste ISO osetljivosti, ekran može biti tamniji u 
odnosu na snimanje fotografije. Podesite ISO osetljivost.
• 
Kada snimate video zapis u režimu Program, Prioritet blende ili Prioritet 
okidača, ISO se automatski postavlja na Automatski.