Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
68
Korišćenje i-Function
Kada koristite dugme i-Function na objektivu sa opcijom i-Function, 
možete ručno izabrati i podesiti brzinu okidača, vrednost otvora blende, 
vrednost ekspozicije, ISO osetljivost i balans bele boje na objektivu.
U ekranu režima dodirnite Eskpert 
 ProgramPrioritet 
blendePrioritet okidača ili Ručno.
Pritisnite [i-Function] na objektivu da biste izabrali postavku.
• 
Možete i da pritisnete [i-Function], a zatim prevučete ekran da 
biste izabrali postavku.
Prilagodite prsten fokusa da biste izabrali opciju.
• 
Takođe, možete i da okrenete komandno dugme ili prevučete ekran 
da biste izabrali opciju.
Pritisnite [Okidač] do pola da biste fokusirali, a zatim pritisnite 
[Okidač] da biste snimili fotografiju.
\Dostupne opcije
Režim snimanja
Program
Prioritet blende
Prioritet 
okidača
Ručno
Blenda
-
O
-
O
Brzina okidanja
-
-
O
O
ISO
O
O
O
O
EV
O
O
O
-
Balans bele
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
• 
Da biste izabrali stavke koje će se pojaviti kada pritisnete [i-Function]  
na objektivu u režimu snimanja, dodirnite 
 
 
  
iFn dugme Prilagođavanje 
 stavku.
• 
Ova funkcija nije dostupna kada postavite 3D auto. režim u 3D režimu.