Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
6
Ikone korišćene u ovom uputstvu
Ikona
Funkcija
Dodatne informacije
Bezbednosna upozorenja i mere predostrožnosti
[    ]
Dugmad fotoaparata. Na primer, [Okidač] predstavlja dugme 
okidača.
(    )
Broj stranice sa povezanim informacijama
Redosled opcija ili menija koje morate izabrati za obavljanje 
funkcije; na primer: Dodirnite 
 Kvalitet (predstavlja izbor 
opcije 
1, a zatim dodirivanje opcije Kvalitet). 
*
Napomena