Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
70
3D režim
Možete snimati 3D fotografije ili video zapise sa opcionim 3D objektivom. 
3D režim je uvek uključen, nezavisno od režima fotoaparata. Da biste 
aktivirali unapred definisanu Wi-Fi funkciju, pritisnite [DIRECT LINK]. Neke 
Wi-Fi funkcije možda neće biti dostupne.
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D objektiv (primer)
Postavite 2D/3D prekidač na objektivu na 3D, a zatim snimite fotografiju ili 
video zapis udaljeni 1,5
 – 
5 m od subjekta.
• 
Da biste koristili automatske 3D opcije koje omogućavaju da fotoaparat 
automatski postavi opcije snimanja u zavisnosti od uslova snimanja u 3D 
režimu, dodirnite 
 
 
 3D auto. režim 
 Uključeno.
• 
Dostupne opcije snimanja se razlikuju u odnosu na druge režime snimanja.
• 
Možete izabrati veličinu fotografije od 4.1M (2688X1512) ili 2.1M (1920X1080).
• 
Rezolucija video zapisa je postavljena na 
.
• 
Video zapisi snimljeni u 3D mogu biti tamni ili se pri reprodukciji može javiti 
treperenje.
• 
Snimanje pri niskim temperaturama može uzrokovati izobličenje boje na 
slikama i može trošiti više energije baterije.
• 
Možda nećete moći da pravilno fotografišete u uslovima ispod 8,5 LV/ 
900 luksa. Za najbolje rezultate, snimajte fotografije na mestima sa dovoljno 
svetlosti.
• 
Kada snimate fotografije objekata koji sadrže polarizirajući materijal, kao 
što su ekran, sunčane naočare ili polarizujući filter, ili koristite polarizirajući 
materijal sa vašim objektivom, slike mogu biti tamne ili se 3D efekat možda 
neće pravilno primeniti.
• 
Koristite stativ da biste sprečili pomeranje fotoaparata.
• 
Ako okrećete ili naginjete fotoaparat vertikalno tokom snimanja, 3D efekat 
možda neće biti pravilno primenjen. Snimite fotografije fotoaparatom u 
normalnom položaju.
• 
Ako snimate pod fluorescentnom svetlošću ili snimate slike prikazane preko 
projektora ili televizora, slike mogu izgledati tamne usled efekta treperenja.
• 
U 3D režimu, opcija Uvećaj x8 funkcije Pomoć pri ručnom fokusiranju možda 
neće biti dostupna.
• 
Ekran fotoaparata prikazuje 3D video zapise samo u 2D.
• 
Fotografije snimljene 3D funkcijom se čuvaju kao JPEG (2D) i MPO (3D) 
formati datoteka. Na ekranu fotoaparata možete da vidite samo JPEG 
datoteke.
• 
Da biste videli 3D datoteke, povežite fotoaparat sa 3D televizorom ili 
3D monitorom preko opcionog HDMI kabla. Tokom gledanja nosite 
odgovarajuće 3D naočare.
• 
Ne možete da koristite blic u režimu 3D.