Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Moj fotoaparat > 
Režimi snimanja
71
Dostupne funkcije prema režimu snimanja
Za detalje o funkcijama snimanja, pogledajte poglavlje 2. Pritisnite prečicu za svaku funkciju.
Funkcija
Automatski
Pametno
Program
Prioritet blende
Prioritet okidača
Ručno
3D
Veličina fotografije (str. 74)
O
O
O
O
O
O
O
Kvalitet (str. 75)
-
O
O
O
O
O
-
ISO (str. 76)
-
-
O
O
O
O
O
Balans bele (str. 77)
-
-
O
O
O
O
-
Čarobnjak za fotografije (str. 80)
-
-
O
O
O
O
-
Pametni filter (str. 81)
-
-
O
O
O
O
-
AF režim (str. 82)
-
O
O
O
O
O
O
Oblast AF (str. 85)
-
O
O
O
O
O
-
AF na dodir (str. 88)
O
O
O
O
O
O
O
Pomoć pri ručnom fokusiranju  
(str. 90)
O
O
O
O
O
O
O
Vršni fokus (str. 90)
O
O
O
O
O
O
-
Poveži AE sa AF tačkom (str. 91)
-
-
O
O
O
O
-
Režim kadriranja (str. 92)
-
-
O
O
O
O
-
O: Opcija je dostupna. Neke opcije mogu biti ograničene ili se možda ne mogu menjati.
-: Opcija nije dostupna.