Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
74
74
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Veličina fotografije
Kako povećavate rezoluciju, fotografija ili video zapis će sadržati više 
piksela, tako da će moći da se štampa na papiru većeg formata, odnosno 
prikaže na velikom ekranu. Kada koristite visoku rezoluciju, povećava 
se i veličina datoteke. Izaberite nisku rezoluciju za fotografije koje će se 
prikazivati u digitalnom ramu za slike ili otpremati na web.
Da biste podesili 
veličinu,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Veličina 
fotografije 
 opcija.
Ikona
Veličina
Preporučuje se za
5472x3648 (3:2)
Štampanje na papiru formata A1.
3888x2592 (3:2)
Štampanje na papiru formata A2.
2976x1984 (3:2)
Štampanje na papiru formata A3.
1728x1152 (3:2)
Štampanje na papiru formata A5.
5472x3080 (16:9)
Štampanje na papiru formata A1 ili gledanje 
na HDTV-u.
3712x2088 (16:9)
Štampanje na papiru formata A3 ili gledanje 
na HDTV-u.
2944x1656 (16:9)
Štampanje na papiru formata A4 ili gledanje 
na HDTV-u.
1920x1080 (16:9)
Štampanje na papiru formata A5 ili gledanje 
na HDTV-u.
3648x3648 (1:1)
Štampanje kvadratne fotografije na papiru 
formata A1.
2640x2640 (1:1)
Štampanje kvadratne fotografije na papiru 
formata A3.
2000x2000 (1:1)
Štampanje kvadratne fotografije na papiru 
formata A4.
1024x1024 (1:1)
Štampanje kvadratne fotografije na papiru 
formata A5.
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
Veličina i rezolucija