Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
75
Funkcije snimanja > 
Veličina i rezolucija
Kvalitet
Fotografija snima fotografije u JPEG ili RAW formatu.
Fotografije snimljene fotoaparatom se često prebacuju u JPEG format 
i čuvaju u memoriji u skladu sa postavkama fotoaparata u trenutku 
snimanja. RAW datoteke se ne prebacuju u JPEG format i čuvaju se u 
memoriji bez promena. 
RAW datoteke imaju oznaku „SRW”. Da biste podesili i kalibrisali ekspozicije, 
balanse bele boje, nijanse, kontraste i boje RAW datoteka, ili da biste 
ih prebacili u JPEG ili TIFF format, koristite program Adobe Photoshop 
Lightroom koji se nalazi na isporučeno DVD-ROM-u.
Proverite da li imate dovoljno slobodne memorije za snimanje fotografija u 
RAW formatu.
Da biste podesili 
kvalitet,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Kvalitet 
 
opcija.
Ikona
Format
Opis
JPEG
Super Fine:
• 
Komprimovano za najbolji kvalitet.
• 
Preporučuje se za štampanje u većim formatima.
JPEG
Fine:
• 
Komprimovano za bolji kvalitet.
• 
Preporučuje se za štampanje u standardnim 
formatima.
Ikona
Format
Opis
JPEG
Normalno:
• 
Komprimovano za standarni kvalitet.
• 
Preporučuje se za štampanje u malim formatima 
ili otpremanje na web.
RAW
RAW:
• 
Sačuvajte fotografiju bez gubitka podataka.
• 
Preporučuje se za uređivanje nakon snimanja.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine: Sačuvajte fotografiju u JPEG (S.Fine 
kvalitet) i RAW formatu.
RAW+JPEG
RAW + Fine: Sačuvajte fotografiju u JPEG (Fine 
kvalitet) i RAW formatu.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Sačuvajte fotografiju u JPEG 
(Normal kvalitet) i RAW formatu.
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.