Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
76
76
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Vrednost ISO osetljivosti predstavlja osetljivost fotoaparata na svetlost. 
Što je ISO vrednost veća, veća je i osetljivost fotoaparata na svetlost. Prema 
tome, izborom veće vrednosti ISO osetljivosti, možete snimiti fotografije na 
polutamnim ili tamnim mestima pri većim brzinama okidača. Međutim, to 
može povećati elektronski šum i uzrokovati granulaciju na fotografiji.
Da biste podesili ISO 
osetljivost,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 ISO 
 
opcija.
Primeri
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• 
Povećajte ISO vrednost na mestima gde je upotreba blica zabranjena. Možete 
snimiti jasnu fotografiju postavljanjem visoke ISO vrednosti iako nema 
dovoljno svetlosti.
• 
Koristite funkciju za smanjenje šuma kako biste smanjili vidljivi šum koji se 
javlja na fotografijama sa visokom vrednošću ISO. (str. 146)
• 
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
ISO osetljivost