Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
77
77
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Balans bele boje predstavlja svetlosni izvor koji utiče na boju fotografije. 
Boja fotografije zavisi od vrste i kvaliteta izvora svetlosti. Ako želite da 
boja fotografije bude realistična, izaberite odgovarajuće uslove svetlosti 
da biste kalibrisali balans bele boje, kao što su Automatski balans bele
Dnevno svetloOblačnoVolfram ili ručno prilagodite temperaturu boje.
Možete i da podesite boju za unapred podešene svetlosne izvore tako 
da boje na fotografiji odgovaraju stvarnoj sceni u uslovima pomešanog 
osvetljenja.
Da biste podesili 
balans bele boje,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Balans bele 
 
opcija 
 
.
Ikona
Opis
Automatski balans bele: Koristite automatske postavke u 
zavisnosti od uslova osvetljenja.
Dnevno svetlo: Izaberite kada snimate fotografije napolju po 
sunčanom danu. Ovom opcijom se dobijaju fotografije koje su 
najbliže prirodnim bojama scene.
Oblačno: Izaberite kada snimate fotografije napolju po oblačnom 
vremenu ili u senci. Fotografije snimljene po oblačnom danu 
imaju više plavkaste boje u odnosu na sunčane dane. Ova opcija 
poništava taj efekat.
Fluorescentno belo: Izaberite kada snimate pod dnevnom 
fluorescentnom lampom. Posebno za belo fluorescentno svetlo sa 
temperaturom boje od oko 4200 K.
Fluorescentno NS: Izaberite kada snimate pod dnevnom 
fluorescentnom lampom. Posebno za belo fluorescentno svetlo 
veoma svetlih nijansi sa temperaturom boje od oko 5000 K.
Fluorescentno dnevno svetlo: Izaberite kada snimate pod 
dnevnom fluorescentnom lampom. Posebno za belo fluorescentno 
svetlo blago plavih nijansi sa temperaturom boje od oko 6500 K.
Volfram: Izaberite ovu opciju kada snimate fotografije u 
zatvorenom prostoru osvetljenom sijalicama ili halogenim 
lampama. Sijalice sa užarenim vlaknom od volframa imaju 
crvenkaste nijanse. Ova opcija poništava taj efekat.
WB blic: Izaberite kada koristite blic.
Prilagođeno: Možete ručno da podesite balans bele boje ako 
dodirnete 
, a zatim snimite beli list hartije. Popunite krug za 
merenje u tački papirom i podesite balans bele boje.
Balans bele