Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
78
Funkcije snimanja > 
Balans bele
Ikona
Opis
Temperatura boje: Ručno podesite temperaturu boje svetlosnog 
izvora. Temperatura boje se izražava u stepenima Kelvina i 
označava određenu vrstu izvora svetlosti. Kako se povećava 
temperatura boje, tako odnos boja postaje hladniji. I obratno, kako 
se smanjuje temperatura boje, tako odnos boja postaje topliji. 
Dodirnite 
, a zatim podesite temperaturu boje.
Vedro nebo
Fluorescentno_H
Fluorescentno_L
Oblačno
Halogena lampa
Dnevno svetlo
Volfram
Svetlost sveće
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
Prilagođavanje unapred definisanih opcija balansa bele boje
Takođe, možete da prilagodite unapred podešene opcije balansa bele 
boje.
Da biste prilagodili 
unapred podešene 
opcije,
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Balans bele 
 
opcija 
 
 
 dodirnite oblast na ekranu 
 dodirnite 
.
Balans bele : Dnevno svetlo