Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
80
80
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Čarobnjak za fotografije omogućava primenu različith stilova fotografije na 
vašu fotografiju kako biste kreirali različite izglede i emotivna raspoloženja. 
Možete kreirati i sačuvati sopstvene stilove fotografija podešavanjem boje, 
zasićenosti, oštrine i kontrasta za svaki stil.
Ne postoji pravilo u vezi toga koji je stil prikladan za koje uslove. 
Eksperimentišite sa različitim stilovima i pronađite sopstvene postavke.
Da biste podesili stil 
fotografije,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Čarobnjak za 
fotografije 
 opcija 
→ 
.
Primeri
Standardno Živo
Portret
Pejzaž
Šuma
Retro
Hladno
Smireno
Klasično
• 
Možete i da podesite vrednost postavki unapred podešenog stila. Izaberite 
opciju Čarobnjak za fotografije, dodirnite 
, a zatim podesite boju, 
zasićenost boja, oštrinu ili kontrast.
• 
Da biste prilagodili sopstvenog čarobnjaka za fotografije, izaberite 
 
ili 
, dodirnite 
, a zatim podesite boju, zasićenost boja, oštrinu i 
kontrast.
• 
Opcije Čarobnjaka za fotografije se ne mogu podesiti istovremeno kada i 
opcije Pametni filter.
Čarobnjak za fotografije (stilovi fotografije)