Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
82
82
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
AF režim
Saznajte kako da podesite fokus fotoaparata u skladu sa subjektima.
Možete izabrati režim fokusiranja koji odgovara subjektu između opcija za 
jedan autofokus, kontinualni autofokus i ručni fokus. AF funkcija se aktivira 
kada [Okidač] pritisnete do pola. U režimu MF morate rotirati prsten 
fokusa na objektivu da biste ručno fokusirali.
U većini slučajeva, fokus možete dobiti izborom opcije Jedan AF. Subjekti 
koji se brzo kreću ili subjekti slični pozadini se teško fokusiraju. Izaberite 
odgovarajući režim fokusiranja za takve slučajeve.
Ako vaš objektiv ima prekidač AF/MF, morate podesiti prekidač u skladu sa 
izabranim režimom. Postavite prekidač na AF kada izaberete Jedan AF ili 
Kontinualni AF. Postavite prekidač na MF kada izaberete Ručni fokus.
Kada vaš objektiv nema prekidač AF/MF, u meniju fotoaparata izaberite 
režim AF.
Da biste podesili režim 
automatskog fokusiranja,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
  
AF režim 
 opcija.
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od korišćenog objektiva.