Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
83
Funkcije snimanja > 
AF režim
Jedan AF
Jedan AF je prikladan za snimanje nepokretnih subjekata. Kada [Okidač
pritisnete do pola, fokus se namešta u oblasti fokusa. Oblast postaje zelena 
kada se fokus postigne.
Kontinualni AF
Dok pritiskate [Okidač] do pola, fotoaparat nastavlja sa automatskim 
fokusiranjem. Kada se oblast fokusa fiksira na subjekta, subjekt je uvek u 
fokusu, čak i kada se kreće. Ovaj režim se preporučuje za snimanje osoba 
na biciklu, pasa u pokretu ili scena sa trkama automobila.