Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
84
Funkcije snimanja > 
AF režim
Ručni fokus
Možete ručno fokusirati subjekta okretanjem prstena fokusa na objektivu. 
Funkcija Pomoć pri ručnom fokusiranju omogućava da jednostavno 
postignete fokus. Kada okrećete prsten fokusa, oblast fokusa se uvećava. 
Kada koristite funkciju Vršni fokus, izabrana boja se pojavljuje na subjektu 
u fokusu. Ovaj režim se preporučuje sa snimanje predmeta slične boje sa 
pozadinom, noćne scene ili vatrometa.
Ako koristite ovu funkciju, ne možete da podesite opcije AF na dodir, Oblast AF i 
Poveži AE sa AF tačkom.