Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
85
85
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Funkcija oblasti AF menja položaje oblasti fokusa.
Uopšteno, fotoaparat fokusira najbližeg subjekta. Kada postoji dosta 
subjekata, međutim, neželjeni subjekti mogu biti u fokusu. Da bi se 
sprečilo da neželjeni subjekti budu u fokusu, promenite oblast fokusa 
tako da željeni subjekt bude u fokusu. Možete da napravite jasniju i oštriju 
fotografiju izborom odgovarajuće oblasti fokusa.
Da biste podesili oblast 
automatskog fokusiranja,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 
Oblast AF 
 opcija.
• 
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
• 
Kada je AF/MF prekidač postavljen na MF, ne možete promeniti oblast AF iz 
menija snimanja.
• 
Kada koristite opciju AF sa prepoznavanjem lica, fotoaparat automatski 
fokusira na oblast sa belim okvirom.
• 
U zavisnosti od opcija Čarobnjak za fotografije, prepoznavanje lica ne mora 
biti efikasno.
• 
Kada podesite ručni fokus, prepoznavanje lica možda neće biti dostupno.
• 
Prepoznavanje lica možda neće biti efikasno u sledećim slučajevima:
 
-
ako je subjekt daleko od fotoaparata
 
-
ako je previše svetlo ili previše mračno
 
-
ako subjekat nije okrenut licem oprema kameri
 
-
ako subjekat nosi naočare za sunce ili masku
 
-
ako se značajno promeni izraz lica objekta
 
-
ako je objekat osvetljen pozadinskim svetlom ili su promenljivi uslovi 
osvetljenja
AF za izbor
Možete da podesite fokus na željenoj oblasti. Primenite efekat izvan fokusa 
da biste učinili da subjekt bude prepoznatljiv.
Fokus na donjoj fotografiji je promenio položaj i veličinu tako da stane na 
lice subjekta.
Da biste promenili veličinu oblasti fokusa, u režimu snimanja dodirnite 
 
 AF veličina. Dodirnite   ili   da biste podesili veličinu oblasti fokusa. Možete 
i okretati komandno dugme. Umesto toga, u režimu snimanja, približite prste ili 
ih raširite na oblasti fokusa.
Oblast AF