Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
86
Funkcije snimanja > 
Oblast AF
Višestruki AF
Fotoaparat prikazuje zeleni pravougaonik na mestima gde je fokus 
pravilno postavljen. Fotografija se deli u dve ili više oblasti, a fotoaparat 
prikuplja tačke fokusa za svaku oblast. Preporučuje se za fotografije scena.
Kada pritisnete [Okidač] do pola, fotoaparat prikazuje oblasti fokusa kao 
što je prikazano na donjoj fotografiji.
AF sa prepoznavanjem lica
Fotoaparat se fokusira na željena lica ljudi. Moguće je prepoznati lica 
maksimalno 10 ljudi. Ova postavka se preporučuje za snimanje grupe ljudi.
Kada pritisnete [Okidač] do pola, fotoaparat se fokusira na lica kao što 
je prikazano na donjoj fotografiji. Pri snimanju grupe ljudi, fotoaparat 
prikazuje fokus na licu najbliže osobe belom bojom a na licima drugih ljudi 
sivom bojom.