Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
90
90
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
U režimu ručnog fokusa morate rotirati prsten fokusa na objektivu da biste 
fokusirali. Kada koristite funkciju Pomoć pri ručnom fokusiranju ili funkciju 
Vršni fokus, možete ostvariti jasniji fokus. Ova funkcija je dostupna samo 
na objektivima koji podržavaju ručno fokusiranje.
Pomoć pri ručnom fokusiranju
U režimu ručnog fokusiranja, možete da povećate scenu i jednostavno 
podesite fokus okretanjem prstena fokusa.
Da biste podesili pomoć 
za ručno fokusiranje,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Pomoć pri 
ručnom fokusiranju 
 opcija.
* Podrazumevano
Opcija
Opis
Isključeno
Ne koristite funkciju Pomoć pri ručnom fokusiranju.
Uvećaj x5*
Oblast fokusa se uvećava 5 puta kada okrećete prsten fokusa.
* Podrazumevano
Opcija
Opis
Uvećaj x8
Oblast fokusa se uvećava 8 puta kada okrećete prsten fokusa.
Vršni fokus
U režimu ručnog fokusa, izabrana boja se pojavljuje na subjektu u fokusu 
kao pomoć u fokusiranju tokom okretanja prstena fokusa.
Da biste podesili opcije 
vršnog fokusa,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Vršni fokus 
 opcija.
* Podrazumevano
Opcija
Opis
Nivo
Podesite osetljivost za otkrivanje subjekta u fokusu.  
(IsključenoVisokoNormalno*, Nisko)
Boja
Podesite boju koja će se pojaviti na subjektu u fokusu.  
(Bela boja*, CrvenaZelena)
Pomoć za fokus