Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
91
Funkcije snimanja > 
Pomoć za fokus
Merenje vrednosti ekspozicije oblasti fokusa 
Kada je ova funkcija uključena, fotoaparat automatski postavlja optimalnu 
ekspoziciju izračunavajući osvetljenost oblasti fokusa. Ova funkcija je 
dostupna samo ako izaberete merenje U tački ili Višestruko merenje i  
AF za izbor.
Da biste podesili 
ovu funkciju,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Poveži AE sa 
AF tačkom 
 opcija.