Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
92
92
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Režim kadriranja
Kada prilagodite vrednost otvora blende ili brzinu okidača, ekspozicija se 
menja u skladu sa postavkama, tako da ekran može postati tamniji. Kada 
je ova funkcija uključena, osvetljenost ekrana je konstantna, bez obzira na 
postavke, tako da možete bolje kadrirati snimak.
Da biste koristili 
Režim kadridanja,
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Režim 
kadriranja 
 opcija.