Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
94
94
Funkcije snimanja
Možete da podesite način snimanja kao što je kontinualni, uzastopni, 
tajmer itd.
Izaberite Jedna da biste snimili jednu po jednu fotografiju. Izaberite 
Uzastopno ili Uzastopni snimak za snimanje subjekata koji se brzo  
kreću. Izaberite AE višestruko snimanjeWB višestruko snimanje ili  
Viš. snimanje čarobnjaka za slike da biste podesili ekspoziciju, balans 
bele boje ili primenili efekte čarobnjaka za fotografiju. Možete i da 
izaberete Tajmer da biste snimili sopstvenu fotografiju.
Da biste podesili 
način snimanja,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Snimanje 
 
opcija 
 
.
Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od uslova snimanja.
Jedna
Snimite jednu fotografiju uvek akda pritisnete [Okidač]. Preporučuje se za 
opšte uslove.
Kontinualno
Kontinualno snimajte fotografije kada pritiskate [Okidač]. Možete da 
snimite do 5 fotografija (Neprekidno nisko) ili 8 fotografija (Neprekidno 
visoko) u sekundi.
• 
Ako izaberete Neprekidno visoko, funkcija smanjenja šuma nije dostupna.
• 
Maksimalna brzina snimanja je 8 kadrova po sekundi. Usporiće nakon 
približno JPEG 13 snimaka, RAW 5 snimaka. (Zasnovano na UHS-1 SD kartici. 
Može da varira u zavisnosti od specifikacija memorijske kartice.)
Snimanje