Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
97
Funkcije snimanja > 
Snimanje
Višestruko snimanje čarobnjaka za 
fotografije (Viš. snimanje čarobnjaka za 
slike)
Kada pritisnete [Okidač], fotoaparat će snimiti tri uzastopne fotografije, 
svaku sa različitom postavkom čarobnjaka za fotografije. Fotoaparat snima 
fotografiju i primenjuje tri opcije čarobnjaka za fotografije koje ste postavili 
za snimljenu fotografiju. Možete da podesite tri različite postavke u meniju 
Višestruko snimanje postavljeno.
Živo
Standardno
Retro
• 
Ova opcija se ne može koristiti sa RAW formatima datoteka i nije dostupna 
kada je kvalitet fotografije postavljen na RAW.
• 
Da biste postavili opciju višestrukog snimanja, u režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Višestruko snimanje postavljeno 
 opcija.