Samsung NX2000 User Manual (hr, bs)

Download
Funkcije snimanja
98
98
Funkcije snimanja
Funkcije snimanja
Režim merenja se odnosi na način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti.
Fotoaparat meri količinu svetlosti na sceni, i u većini režima, koristi merenja 
da bi prilagodio različite postavke. Na primer, ako subjekt izgleda tamnije 
u odnosu na stvarnu boju, fotoaparat snima njegovu fotografiju sa većom 
ekspozicijom. Ako subjekt izgleda svetlije u odnosu na stvarnu boju, 
fotoaparat snima njegovu fotografiju sa manjom ekspozicijom.
Način na koji fotoaparat meri količinu svetlosti takođe mogu uticati na 
osvetljenost i celokupni tonalitet fotografije. Izaberite odgovarajuću 
postavku za uslove snimanja.
Da biste podesili 
opciju merenja,
 
U režimu snimanja dodirnite 
 
 
 Merenje 
 
opcija.
Višestruko
Višestruki režim proračunava količinu svetlosti u više oblasti. Kada 
svetla ima dovoljno ili nedovoljno, fotoaparat podešava ekspoziciju 
usrednjavajući celokupnu osvetljenost scene. Ovaj režim je prikladan za 
uopštene fotografije.
Merenje